EenVandaag

EenVandaag

22 sep 2011 18:15

AVROTROS • 30 min

-Geen zorg op maat door bezuinigingen pgb. -Regeling DSB-gedupeerden rond. -Protest tegen versobering expatregeling. -Frau Antje vijftig jaar.

-Geen zorg op maat door bezuinigingen pgb. Ze had graag gedemonstreerd tegen de veranderingen in het persoonsgebonden budget op het Malieveld vandaag, maar kon er niet bij zijn. Elke de Quay is moeder van de tienjarige Floor. Floor heeft een ernstige stofwisselingsziekte en epilepsieaanvallen en is volledig afhankelijk van anderen. Ze kan niet lopen, praten of zelf eten. Met het persoonsgebonden budget (pgb) van Floor probeert De Quay hun gezinsleven zo normaal mogelijk te laten verlopen. De Quay gebruikt het pgb vooral voor het veelvuldig inzetten van drie vaste verpleegkundigen. Ze vreest dat ze door de afschaffing van het pgb de zorg van haar dochter niet meer zo mooi op maat kan regelen. Als mensen als gevolg van ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebben, kunnen ze dit met het pgb zelf regelen. Ze krijgen nu nog een geldbedrag waarmee ze deze zorg zelf kunnen kopen. In 2012 wordt dit uit handen gegeven aan een zorgkantoor. Hierdoor kunnen mensen zoals De Quay niet meer zelf hun zorg regelen. De Quay vreest voor meer bureaucratie en daardoor minder kwalitatieve zorg voor Floor. Op het Malieveld in Den Haag wordt vandaag gedemonstreerd tegen de bezuiningen van het pgb. -Regeling DSB-gedupeerden rond. De kogel is eindelijk door de kerk: curatoren van de failliete DSB Bank zijn het met belangenorganisaties eens over een compensatieregeling. Deze geldt voor achtduizend gedupeerde klanten van de bank die in 2009 instortte. De regeling kost enkele honderden miljoenen euro's. Maar zijn met dat bedrag alle gedupeerden geholpen? We spreken Jelle Hendrickx, die een groep gedupeerden vertegenwoordigt en keren terug naar de familie Veulemans uit een eerdere reportage, die in 2008 bij DSB een hypotheek van drie ton hadden afgesloten op een huis dat twee ton waard is en die nog lang niet uit de geldzorgen zijn. -Protest tegen versobering expatregeling. Buitenlandse voetballers, managers en musici, maar ook koks en zelfs pijpfitters maken in ons land gebruik van een zeer gunstige belastingmaatregel. Deze 'unieke talenten' ontvangen de eerste dertig procent van hun salaris belastingvrij. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil deze expatregeling, ook wel dertig procent regeling genoemd, nu versoberen. Weekers vindt dat er teveel misbruik van de regeling wordt gemaakt en bovendien levert de maatregel enkele tientallen miljoenen euro's op voor de staatskas. Expats, in Nederland ongeveer veertigduizend in totaal, zijn het niet eens met de plannen en protesteren. Topmanagers kunnen namelijk in een ander land ook wel hun geld verdienen. We spreken met Benedikt Enzler, Duits cellist van het Concertgebouworkest, en chef Tomikaya van een restaurant in Amsterdam. Tomikaya kon juist dankzij de expatregeling naar Nederland komen om zijn kunsten te vertonen. -Frau Antje vijftig jaar. Frau Antje vertegenwoordigt al vijftig jaar de Nederlandse zuivelindustrie bij onze Oosterburen. We spraken met drie generaties van Frau Antje en wetenschapper Sophie Elpers, die een boek schreef over het kaasmeisje en haar geschiedenis. Acht van de tien Duitsers kent Frau Antje. Ze verscheen in reclames op televisie, in kranten en tijdschriften en ging op de foto met bekende Duitse politici en sporters. De campagne werd echter tijdelijk stopgezet toen ze in 1994 in Der Spiegel werd afgebeeld met een joint in haar mond. De eerste Frau Antje is de inmiddels tachtigjarige Kitty Janssen. De Boxmeerse Mendy Smits treedt tegenwoordig op als Frau Antje. Voor Smits is het de tweede keer dat ze in de rol van 'kaasmeisje' stapt, ze verscheen al eerder in een reclame van Milner. De van oorsprong Duitse Elpers schreef een boek over het boegbeeld van Nederland in Duitsland. Elpers, die verbonden is met het Amsterdamse Meertens Instituut, deed onderzoek naar de geschiedenis van het kaasmeisje en schreef hierover het boek Hollandser dan kaas.

EenVandaag presentatoren EenVandaag >