Eeuwigh gaat voor oogenblick

Jan Marijnissen

28 dec 2012 18:25

RKK • 30 min

Antoine Bodar praat met Jan Marijnissen (1952). De gewezen SP-voorman genoot een degelijke katholieke opvoeding maar koos al vroeg voor arbeiderszelfbestuur en radicale actie.

Antoine Bodar praat met Jan Marijnissen (1952). De gewezen SP-voorman genoot een degelijke katholieke opvoeding maar koos al vroeg voor arbeiderszelfbestuur en radicale actie. In zijn politieke leven is het altijd gegaan om de menselijke waardigheid die volgens hem met voeten getreden werd in de harde werkelijkheid van de Brabantse fabrieken. De geboren en getogen Ossenaar is een kenner van de katholieke traditie en bewondert bijvoorbeeld de franciscanen om hun engagement. De laatste jaren tobt hij met zijn gezondheid (hardnekkige hernia, twee hartoperaties in één jaar) en heeft hij niet meer de energie van vroeger. Tot en met 13 januari is in zijn geboorteplaats Oss de tentoonstelling 'Linkse hobby: de persoonlijke smaak van Jan Marijnissen' (Museum Jan Cunen) te zien. Een gesprek over kunst als troost, engagement en passie zonder God, de verzakelijking van de samenleving en de eindigheid van het bestaan.

Eeuwigh gaat voor Oogenblick Eeuwigh gaat voor oogenblick >