Geloofsgesprek

Bisschop-coadjutor Jan Hendriks

Zo 3 mrt 10:15

KRO • 15 min

Tijdens een Evensong januari jl. heeft hulpbisschop Jan Hendriks bezit genomen van zijn ambt tot bisschop-coadjutor.

Hulpbisschop Jan Hendriks is door paus Franciscus benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit betekent dat hij wel hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam blijft, maar nu met recht van opvolging van bisschop Jos Punt. Tijdens de Evensong januari jl. heeft Hendriks bezitgenomen van zijn ambt. Het bezit nemen van de ambt gebeurt doordat de bisschop-coadjutor persoonlijk, of door een vertegenwoordiger, zijn benoemingsbrief toont aan de diocesane bisschop en het consultorencollege. De kanselier moet erbij aanwezig zijn om er een akte van op te maken. De taken van het consultorencollege worden in de Nederlandse bisdommen vervuld door het kathedraal kapittel, dat betekent dus dat ik, of iemand namens mij, de benoemingsbrief zal tonen aan mgr. Jozef Punt en het kathedraal kapittel. De secretaris van het kapittel en deken van Amsterdam, Ambro Bakker sma, zal de brief daarna in vertaling voorlezen.

Geloofsgesprek >