Geloofsgesprek

Broeders van St. Jan

13 sep 2015 10:15

RKK • 16 min

De broeders van Sint Jan leiden een religieuze leven en hebben als opdracht om er in gebed en liefdadigheid te zijn voor de ander.

In deze tijd van vluchtelingen, crises en onzekerheid geeft paus Franciscus vaak het voorbeeld tot barmhartigheid door, zonder aandacht voor protocol zich het lot van de armsten en de vluchtelingen aan te trekken. In Nederland wordt daar met bewondering naar gekeken, zeker door de broeders van Sint Jan. Zij staan daarom centraal in dit geloofsgesprek en vertellen over hun religieuze leven en hun opdracht om in gebed en liefdadigheid er te zijn voor de ander.

Geloofsgesprek >