Geloofsgesprek

Mgr. Jan Liesen

25 nov 2018 10:15

KRO • 16 min

Steeds meer mensen leven buiten het klooster met de regel van Benedictus. Bisschop Jan Liesen over de spiritualiteit van deze grondlegger van het kloosterleven.

Steeds meer mensen leven buiten het klooster met de regel van Benedictus en daarom gaat de bisschop van Breda, mgr. Jan Liesen, uitgebreid in op de spiritualiteit van deze grondlegger van het kloosterleven. Want deze heilige is ook in onze tijd inspiratiebron voor velen. Oosterhout is de plek van de Heilige Driehoek. Drie kloosters hebben geloof en leven in Oosterhout voor een groot gedeelte bepaald. Richtsnoer daarbij was en is de regel van Benedictus. De huidige pastoor van Oosterhout, Han Akkermans, heeft jaren als monnik die regel gevolgd. Hij probeert ook als pastoor tijd in te ruimen voor het getijdengebed zoals Benedictus ons adviseert.

Geloofsgesprek >