ZvK Kerkdienst (TV)

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Winsum

20 jun 2010 11:00

ZvK • 59 min

In de weken rondom Pinksteren deden in veel kerken jongeren belijdenis van hun geloof. Ds. Klapwijk gaat voor in de feestelijke belijdenisdienst.

In de weken rondom Pinksteren deden in veel kerken jongeren belijdenis van hun geloof. Duizenden jongeren die hun geloof in de God van hemel en aarde belijden. Ds. Klapwijk gaat voor in de feestelijke belijdenisdienst. Kasper Drewes is één van de jongeren die belijdenis doet. In het dagelijks leven is hij timmerman en zijn hobby is zeilen op het Lauwersmeer. De gemeente zingt uit het Gereformeerd Kerkboek (GK), uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK) en de bundel Opwekking. De samenzang wordt begeleid door muziekcombo de Poort. Liturgie: -Samenzang Ik hef mijn ogen (Opwekking 451). -Votum en groet. -Samenzang Psalm 42. -Samenzang Heer uw licht en uw liefde (Opwekking 334). -Gebed. -Samenzang Heer ik kom tot U (GK Gezang 156). -Genadeverkondiging en Schriftlezing Hebreeën 10 : 19-25. -Samenzang Geest van hierboven (GK Gezang 171). -Woordverkondiging. -Samenzang Een vleugje eeuwigheid (LvdK Gezang 47). -Gebed. -Samenzang Heer, U bent mijn leven (GK 161). -Collecte. -Samenzang Psalm 87 (GK). -Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >