Gita Jayanti

6 dec 2014 11:31

OHM • 29 min

Wat beweegt de mens vandaag de dag de Gita als basis voor hun leven te gebruiken?

In de laatste decennia kiezen steeds meer mensen in het Westen de Bhagavad Gita als basis voor hun leven. Dit geschrift werd ruim 5000 jaar geleden geopenbaard. Wat beweegt de mens vandaag de dag de Gita als basis voor hun leven te gebruiken? Shri Krishna, die door hindoes het meest geliefd, bezongen en aanbeden wordt, verscheen ongeveer 5000 jaar geleden op aarde als incarnatie van Shri Vishnu. Shri Vishnu is het onderhoudende aspect van de goddelijke drie-eenheid Brahma, Vishnu en Shiva. Tijdens het verblijf van Shri Krishna op aarde had het onrecht zulke extreme vormen aangenomen dat oorlog tussen de rechtvaardigen, de Pandavas, en de onrechtvaardigen, de Kavravas, het enige middel tot herstel van recht en orde bleek. Deze strijd vond plaats op het slagveld van Kurukshetra. Shri Krishna koos de rol van wagenmenner van Arjuna, de Pandava Prins. De symboliek van deze keuze is, zoals Shri Krishna zelf zegt, dat hij altijd zijn toegewijden zal beschermen en begeleiden. Als Arjuna ziet dat aan de vijandelijke kant van de Kavravas ook zijn leermeester en familie is opgesteld, raakt hij zo vertwijfeld van wanhoop en verdriet dat hij niet meer wil strijden tegen zijn tegenstanders.