God in de Lage Landen

God komt aan wal (hh)

18 jul 2011 19:10

EO • 45 min

over het verleden én het heden van God in de Lage Landen. Het verhaal van de eerste christelijke boodschappers. De van Surinaamse origine Orlando Bottenbley heeft veel succes in het moderne Friesland.

In de eerste aflevering van God in de Lage Landen vertelt presentator Ernst Daniël Smid het verhaal van de eerste christelijke boodschappers die het waagden om rond 700 na Christus in het heidense, drassige land het evangelie te gaan verkondigen. Ze deden dat met gevaar voor eigen leven.

God in de Lage Landen God in de Lage Landen >