God in de Lage Landen

God in de zuilen

19 aug 2012 18:04

EO • 36 min

Jarenlang was Nederland opgedeeld in vier zuilen. Hoe is deze verzuiling ontstaan? Hoe kwam het dat jaren later opeens de ontzuiling intrad? En wat is er nu nog zichtbaar van dat verzuilde tijdperk?

Jarenlang is Nederland opgedeeld geweest in vier zuilen. Hoe is deze verzuiling ontstaan? Hoe kwam het dat jaren later opeens de ontzuiling intrad?

God in de Lage Landen God in de Lage Landen >