God in de Lage Landen

God in de zuilen

27 nov 2011 19:05

EO • 40 min

Jarenlang was Nederland opgedeeld in vier zuilen. Hoe is deze verzuiling ontstaan? Hoe kwam het dat jaren later opeens de ontzuiling intrad? En wat is er nu nog zichtbaar van dat verzuilde tijdperk?

Jarenlang is Nederland opgedeeld geweest in vier zuilen. Hoe is deze verzuiling ontstaan? Hoe kwam het dat jaren later opeens de ontzuiling intrad?

God in de Lage Landen God in de Lage Landen >