God in de lage landen

De Synode van Dordrecht (2/2)

30 dec 2018 22:40

EO • 36 min

Een landelijke synode, een kerkelijke vergadering, in Dordrecht moest rust brengen in de kerk en in het land.

Een landelijke synode, een kerkelijke vergadering, in Dordrecht moest rust brengen in de kerk en in het land. Zes maanden lang vergaderden meer dan honderd dominees en hoogleraren uit binnen- en buitenland over de vraag of de mens een vrije wil heeft. Tegenwoordig lijkt deze vraag wellicht weinig relevant, maar in een tijd van epidemieën, kindersterfte en een levendige angst voor de hel was dit zeer actueel. De uitkomsten van de Synode van Dordrecht zullen uiteindelijk het geloof, de politiek en taal van de jonge republiek sterk beïnvloeden.

GIDLL 2018/2019 God in de lage landen >