Grensgevallen

Schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra onderzoekt waar onze grenzen liggen. Per aflevering neemt ze een ander thema onder de loep, zoals abortus, gender en immigratie: door hun complexiteit bloot te leggen, hoopt Van Heemstra ruimte voor begrip te scheppen.

Naar de website • meer op: