Het Alternatief

De wereld wankelt. Onze planeet wordt geteisterd door klimaatverandering, massaconsumptie en een pandemie. Ondertussen willen we allemaal verandering, maar waar begint dat? Het is tijd voor een frisse blik. Raven van Dorst bezoekt mensen die hebben gekozen voor een ander bestaan.