Het Alternatief

De wereld wankelt. Onze planeet wordt geteisterd door klimaatverandering, massaconsumptie en een pandemie. Ondertussen willen we allemaal verandering, maar waar begint dat? Het is tijd voor een frisse blik. In deze serie bezoekt Ryanne van Dorst mensen die hebben gekozen voor een ander bestaan. Een bestaan waar weer hoop gloort en waar er ruimte is om te geloven in een betere wereld.