Govert naar de grenzen van het heelal

Sporen van de meteorietinslag

Di 27 aug 00:00

NTR • 3 min

66 miljoen jaar geleden slaat in Mexico een meteoriet in op de aarde. Met grote gevolgen, want dinosauriërs en andere dieren sterven hierdoor massaal uit. In de grondlaag in een grot in Limburg zijn sporen te zien van de gevolgen van deze inslag.

Hoever is het ongeveer naar die plek waar we moeten zijn? Ongeveer 20 minuten lopen. Zo. We gaan naar een deel van de grotten waar je normaal niet mag komen. Op zoek naar een heel bijzonder laagje klei. Hoe diep zitten we nu onder het oppervlak? Ik denk 40, 50 meter. Hier zie je al dat stukken naar beneden gezakt zijn. Kijk, en hier zitten die kleilagen. O, die zitten hier. Die zitten hier boven ons. Dat grijze laagje daar? Ja. Dit is het gevolg van de meteorietinslag in Mexico. Liever gezegd, door de klimaatverandering van de meteorietinslag is het klimaat zo omgeslagen dat alle beesten zijn uitgestorven. Vooral alle beesten die een kalkskelet hebben die dit materiaal gemaakt hebben, de krijtrotsen. Dit zijn oudere lagen? Dit is een subtropische zee in Zuid-Limburg waar vroeger koralen leefden, schelpen, allerlei zeebronnen. Onder andere de mosasaurus. Die sterven hier uit. Daarboven vinden we ze niet meer. En in plaats daarvan vinden we die kleilagen. En die kleilagen betekenen dat alles wat een kalkskelet heeft in de oceanen, doodgegaan is. De kalk zakt niet meer op de zeebodem. En wat overblijft is de stof die door de wind en door rivieren is aangevoerd. En dat vormt dan de boventoon van die kleilaag. En wanneer was dat? 66 miljoen jaar geleden. Toen viel er een object. Dat heeft enorm veel stof en fijne deeltjes in de atmosfeer geslingerd die het zonlicht tegenhielden. Maar je ziet hier dus de gevolgen van een enorme inslag helemaal in Mexico? De gevolgen voor de hele wereld waren desastreus. Want het was over de hele aardbol. Precies. De tien kilometer grote meteoriet kwam neer in Yucatan, in Mexico. Vooral de aswolk die zich na de inslag over de hele planeet verspreidde, was rampzalig. Tenminste, voor de dino's. Want het uitsterven van deze reuzenreptielen maakte de weg vrij voor de evolutie van de zoogdieren. Waaronder de mens. Onze voorouder heeft dus z'n kans gegrepen na het verdwijnen van de dinosaurus omdat die uitstierven door die meteorietinslag. Dus in deze grot in Zuid-Limburg zien we het effect van iets wat ons bestaan mogelijk heeft gemaakt. Daar ben ik van overtuigd, ja. Is dat niet fantastisch?

Govert naar de grenzen van het heelal Govert naar de grenzen van het heelal >