Het Filosofisch Kwintet

Technologie, Moraal en Energievoorziening

13 jul 2014 12:10

• Human • 55 min

De vierde aflevering van de serie gaat over Technologie, Moraal en Energievoorziening. In hoeverre biedt technologie een oplossing voor de problematiek rond ons energieverbruik?

De vierde aflevering van de serie gaat over Technologie, Moraal en Energievoorziening. In hoeverre biedt technologie een oplossing voor de problematiek rond ons energieverbruik? Klaas van Egmond is hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht en werkzaam binnen het Utrecht Sustainability Institute. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab, een denktank van economen die onderzoek doet naar de financiële crisis. In 2013 verscheen van zijn hand (een hernieuwde versie van) het boek Een Vorm van Beschaving, over de morele en culturele kanten van het duurzaamheidsvraagstuk. Sabine Roeser is als hoogleraar Ethiek en Techniekfilosofie verbonden aan de TU Delft. Zij doet onderzoek naar de rol van emoties bij besluitvorming over risicovolle technologie, zoals kernenergie of CO2-opslag onder de grond. Volgens Roeser moet er meer ruimte komen voor emotie in het maatschappelijk debat over techniek, omdat daarmee morele standpunten blootgelegd worden. Lucia van Geuns is senior onderzoeker bij het Clingendael International Energy Pro-gramme, dat bijdraagt aan het maatschappelijk debat over internationale politieke en eco-nomische ontwikkelingen in de energiesector (olie, gas en elektriciteit). Van Geuns doet onder meer onderzoek naar de (risico's) van onconventionele winning van olie en gas en de (geo)politieke gevolgen van veranderingen in de oliemarkt.

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >