Het Filosofisch Kwintet

Technologie, Moraal en Veiligheid

20 jul 2014 12:15

• Human • 53 min

De vijfde en laatste aflevering van de serie gaat over Technologie, Moraal en Veiligheid. Zijn we door technologische ontwikkelingen anders over veiligheid gaan denken? Of: Zouden we anders over veiligheid moeten gaan denken?

De vijfde en laatste aflevering van de serie gaat over Technologie, Moraal en Veiligheid. Zijn we door technologische ontwikkelingen anders over veiligheid gaan denken? Of: Zouden we anders over veiligheid moeten gaan denken? Huub Dijstelbloem, hoogleraar filosofie van wetenschap en politiek aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij houdt zich bezig met vragen op het snijvlak van wetenschap en democratie, met name als het gaat om technologische ontwikkelingen. Momenteel doet hij onderzoek naar de digitalisering van grenscontroles. Mireille Hildebrandt, hoogleraar ICT en Rechtsstaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de effecten van slimme technologieën op de menselijke identiteit en naar wetgeving in het tijdperk van cyberspace. Daarnaast werkt zij als universitair hoofddocent Rechtstheorie aan de Erasmus School of Law in Rotterdam en als senior onderzoeker aan de onderzoeksgroep voor Law Science Technology & Society studies aan de Vrije Universiteit Brussel. Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Techniek aan de TU Delft. Aan die universiteit leidt hij de afdeling Values, Technology and Innovation en is hij vice decaan van de faculteit Technology, Policy and Management. Daarnaast hij voorzitter van de NWO-commissie die onderzoek doet naar Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >