Het Filosofisch Kwintet

Onze rechtsstaat en het EHRM

3 jul 2011 12:10

• Human • 0 min

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Nederland meer dan eens op de vingers getikt, onder meer vanwege onrechtmatige uitzettingen van asielzoekers.

Filosoof Ad Verbrugge en journalist Clairy Polak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat te onderzoeken. In Het Filosofisch Kwintet staan luisteren en het uitwisselen van argumenten centraal om zo tot nieuwe inzichten te komen.

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >