Het Filosofisch Kwintet

Rechtsstaat: Terug naar de jaren '20 en '30?

10 jul 2011 12:10

• Human • 1 uur en 5 min

In het publieke debat worden de laatste paar jaar veelvuldig vergelijkingen gemaakt tussen de jaren twintig en dertig en nu. Hoe zinvol zijn deze vergelijkingen? Ontnemen ze niet het zicht op wat er werkelijk aan de hand is met de rechtsstaat?

Thema: Crisis in de rechtsstaat. Filosoof Ad Verbrugge en journalist Clairy Polak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat te onderzoeken. In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Luisteren en het uitwisselen van argumenten staan centraal om zo tot nieuwe inzichten te komen.

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >