Het Filosofisch Kwintet

Woorden waarmee we worstelen: Elite

Zo 14 jul 12:10

• Human • 53 min

'Elitair' lijkt een marketingterm te zijn geworden voor iedere bestuurder die namens 'het volk' zegt te spreken. Maar bestaat de elite, en zo ja, wie maakt er deel van uit? En wie is dan het volk?

'De elite': noodzakelijke voorhoede van de samenleving of vijand van 'het volk'? Op dit moment is moeilijk een negatiever bijvoeglijk naamwoord te bedenken dan elitair. Het lijkt een marketingterm te zijn geworden voor iedere politicus of bestuurder die namens het volk zegt te spreken. Maar bestaat de elite, en zo ja, wie maakt er dan deel van uit? En wat is dan het volk, en wie maakt daar dan deel van uit? Te gast: Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters, politicoloog Sarah de Lange, hoogleraar Moderne Europese Letterkunde Joep Leerssen en stamgast Philipp Blom.

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >