Het Filosofisch Kwintet

Klimaat

15 jul 2018 12:10

• Human • 53 min

Overstromingen, smoglandschappen, uitputting van grondstoffen; kunnen we ons doen en denken nog veranderen en zo een milieuramp afwenden? Clairy Polak in gesprek met vier tafelgasten.

Overstromingen, smoglandschappen, uitputting van grondstoffen: een wereldwijde milieuramp van ongekende omvang is hoogstwaarschijnlijk. Kunnen we ons doen en denken nog veranderen? In de wereldgemeenschap, in Nederland en in onze eigen straat? Clairy Polak in gesprek met haar vier tafelgasten. Naast Philipp Blom in deze aflevering: Johan van de Gronden, filosoof en bestuurder. Hij was directeur bij het Wereld Natuur Fonds en schreef in zijn essaybundel 'Wijsgeer in het wild' over de verhouding tussen de mens en natuur en de ethische grondslagen van die relatie. Verder: Maarten Hajer, planoloog, politicoloog en curator van de tentoonstelling 'Places of hope'. En: Filosoof Elize de Mul, medeauteur van 'Onszelf voorbij' en schrijfster van 'Dansen met een plasticzak', over onze relatie met plastic.

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >