Het Filosofisch Kwintet

Rechtsstaat: De conclusie (herhaling)

15 aug 2011 23:50

• Human • 56 min

Zit er niet een innerlijke spanning in onze rechtsstaat: tussen de wil van de meerderheid enerzijds en de noodzaak om minderheden te beschermen anderzijds?

In de voorgaande afleveringen zagen we dat er sprake was van een parallelle ontwikkeling: de mondigheid van de burger neemt toe, maar tegelijkertijd staat het vertrouwen in de instituties van de rechtsstaat onder druk. Zit er niet een innerlijke spanning in onze rechtsstaat: tussen de wil van de meerderheid enerzijds en de noodzaak om minderheden te beschermen anderzijds? De gesprekspartners in deze aflevering zijn: Ernst Hirsch Ballin (1950), jurist en hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit van Amsterdam, Herman Tjeenk Willink (1943) is jurist en sinds 1997 de vice-president van de Raad van State. Bas Heijne (1960) is schrijver en essayist. Hij is sinds 1992 redacteur van NRC Handelsblad en sinds 2001 columnist.

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >