Het Filosofisch Kwintet

Rechtsstaat en religie

17 jul 2011 12:10

• Human • 0 min

De vrijheid van godsdienst staat nogal eens op gespannen voet met het verbod op discriminatie. Bovendien hebben religieuze instellingen bijzondere privileges. Waar ligt de grens?

Thema: Crisis in de rechtsstaat. Filosoof Ad Verbrugge en journalist Clairy Polak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat te onderzoeken. In iedere uitzending staat een ander facet van dit grote thema centraal. Luisteren en het uitwisselen van argumenten staan centraal om zo tot nieuwe inzichten te komen.

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >