Het Filosofisch Kwintet

Rechtsstaat en veiligheid

19 jun 2011 12:10

• Human • 55 min

Sinds 11-9-2001 domineren onderwerpen die met veiligheid te maken hebben het publieke debat. Wat zijn de gevolgen van de toenemende focus op (schijn)veiligheid in de samenleving voor de rechtsstaat?

Filosoof Ad Verbrugge en journalist Clairy Polak nodigen steeds drie gasten uit om vanuit een filosofisch perspectief de kwaliteit van de rechtsstaat te onderzoeken. In Het Filosofisch Kwintet staan luisteren en het uitwisselen van argumenten centraal om zo tot nieuwe inzichten te komen.

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >