Het Filosofisch Kwintet

Uitholling van het publieke debat

22 jul 2018 12:10

• Human • 53 min

Sinds de digitalisering kunnen we op dezelfde aarde wonen en toch in totaal verschillende werelden leven. De vraag is alleen: leven we nu nog wel sámen? Is er nog sprake van een publiek debat?

Sinds de digitalisering kunnen we op dezelfde aarde wonen en toch in totaal verschillende werelden leven. Vraag is alleen: leven we nu nog wel samen? Is er nog sprake van een publiek debat en welke gevolgen heeft dit voor de democratie? Is er nog genoeg saamhorigheid om ingewikkelde grensoverschrijdende problemen op te lossen? Clairy Polak in gesprek met, naast Philip Blom: filosoof en docent Publieksfilosofie Daan Roovers, zij doet promotieonderzoek naar de ontwikkeling van publieke opinie. Verder: Rogier de Langhe, economiefilosoof en essayist, hij is gespecialiseerd in de digitale revolutie en haar maatschappelijke gevolgen. En Valerie Frissen, directeur van het SIDN-fonds. Dit fonds stimuleert vernieuwende internetprojecten met maatschappelijke impact.

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >