Het Filosofisch Kwintet

Wat is de plaats van arbeid in de verzorgingsstaat?

24 jun 2012 12:10

• Human • 60 min

Arbeid is één van de pijlers van onze verzorgingsstaat. Werk is niet alleen nodig om de kost te verdienen, maar ook een middel tot zelfontplooiing. Het geeft zekerheid en structuur aan het leven.

Afl.: Wat is de plaats van arbeid in de verzorgingsstaat? Arbeid is één van de pijlers van onze verzorgingsstaat. Werk is niet alleen nodig om de kost te verdienen, maar ook een middel tot zelfontplooiing. Het geeft zekerheid en structuur aan het leven. In hoeverre moet de verzorgingsstaat in dienst staan van arbeid en omgekeerd? En hoe verhoudt de trend van flexibilisering zich tot de verzorgingsstaat?

FilosofischKwintet-AnnavanKooij-9150 Het Filosofisch Kwintet >