Het Hoogste Woord

Carola Schouten

11 mei 2014 08:45

NCRV • 11 min

Te gast is Carola Schouten, 2e Kamerlid voor de ChristenUnie. Carola heeft gekozen voor een tekst uit Micha 6:8. Recht doen, trouw liefhebben en nederig wandelen met God.

Te gast is Carola Schouten, 2e Kamerlid voor de ChristenUnie. Ze is lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Carola heeft gekozen voor een tekst uit Micha 6:8. Recht doen, trouw liefhebben en nederig wandelen met God. Een tekst die wat haar betreft alles bevat wat haar in haar dagelijkse leven, maar zeker ook in de politiek, drijft. Interviews met bekende Nederlanders aan de hand van hun favoriete Bijbeltekst.

Het Hoogste Woord Het Hoogste Woord >