Het Hoogste Woord

De bijbeltekst van Almatine Leene

12 jan 2014 08:45

NCRV • 10 min

Almatine werd geboren op de bodem van de zee, oftewel in Lelystad. Als kind speelde zij het liefst domineetje. Na de middelbare school studeerde ze theologie.

Almatine werd geboren op de bodem van de zee, oftewel in Lelystad. Als kind speelde zij het liefst domineetje. Na de middelbare school wilde ze de economische wereld induiken, maar toen ze op het punt stond dit te doen werd ze geroepen om theologie te gaan studeren. Na het basisjaar op de Evangelische Hogeschool schreef ze zich in voor de studie theologie. Een stage bracht haar naar Zuid-Afrika. Daar bleef Almatine om af te studeren op de rol van de Zuid Afrikaanse kerken in armoedebestrijding. Ze had nog geen genoeg van dit bijzondere land en behaalde daarom aan de universiteit van Stellenbosch haar Master of Divinity (cum laude). Van 2008-2012 werkte ze daar aan een proefschrift 'Triniteit, antropologie en ecclesiologie, een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk'. Almatine is ook als docent dogmatiek werkzaam op de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Eind 2008 won ze de, door het Nederlands Dagblad georganiseerde, prekenwedstrijd met een preek over geloofstwijfel. Ze is lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en diende van 2008-2011 in het deputaatschap 'mannen en vrouwen in de kerk'. Almatine is getrouwd met Frederik.

Het Hoogste Woord Het Hoogste Woord >