Het Klokhuis

Werelderfgoed: Stelling van Amsterdam

13 apr 2016 18:25

NTR • 15 min

De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange kring van forten, dijken, sluizen en gemalen rondom onze hoofdstad. Hoe kan water een wapen zijn?

De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange kring van 42 forten, 4 batterijen, dijken, sluizen en gemalen rondom de hoofdstad. Het is een militair waterbouwkundig verdedigingsstelsel dat in opdracht van het ministerie van oorlog tussen 1880 en 1920 is aangelegd. En weer typisch Hollands: ze gebruiken water als wapen! Op ongeveer vijftien tot twintig kilometer van het centrum van Amsterdam kon een grote ring van water om de hoofdstad worden gelegd. Dit gebied kon binnen 48 uur onder water gezet worden waardoor een waterplas kon ontstaan: niet diep genoeg voor schepen en te diep voor mens en paard. Dit zou een aanval op de hoofdstad onmogelijk maken. Het leger, de regering en de koning(in) zouden zich binnen deze ring kunnen terugtrekken bij een aanval op Nederland. Maar nog voordat de Stelling klaar was, liep die achter op een nieuwe uitvinding: vliegtuigen! Toch is het een unieke plek in de wereld: er is geen ander land dat z'n hoofdstad verdedigd heeft met forten in combinatie met water. De presentator bezoekt Forteiland pampus en een aantal andere forten die bij de Stelling horen. Hij ontdekt hoe geniaal de waterlinie in elkaar zit, hoe 'inundatie' werkt en duikt in de geschiedenis van het leven in een fort.

klokhuis 2018 Het Klokhuis >