Het Ljouwerter Skûtsje

In het Ljouwerter Skûtsje wordt de bemanning van de gelijknamige boot een jaar lang met tussenpozen gevolgd.