Het slotapplaus voor mijn moeder LIESBETH LIST

De dochter van de overleden Liesbeth List, Elisah Baijens, heeft bijzondere ontmoetingen en haalt herinneringen op.