Het Vermoeden

Willem Barnard

27 nov 2010 10:55

IKON • 33 min

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst.

Zondag 21 november is theoloog, dichter en schrijver Willem Barnard op 90-jarige leeftijd overleden. Barnard schreef tijdens zijn leven talloze gedichten en werkte jarenlang mee aan het Liedboek voor de Kerken. Hij noemde zichzelf een 'taalslaaf' die tot op het laatst nog iedere dag aan zijn schrijftafel zat om te werken. Jaren geleden sloot Barnard zich aan bij de Oud-Katholieke Kerk, vooral omdat de schoonheid van de liturgie hem aansprak. 'Ik geloof zingend', zei hij. Het voorgelezen Credo vond hij als de statuten van een aandeelhoudersvergadering, maar gezongen werd datzelfde Credo voor hem een ontroerende hymne. De incarnatie, de intens menselijke God die alles is in allen, vervulde Barnard met verwondering. Die menselijkheid, daar ging het hem om.

header-hetvermoeden Het Vermoeden >