Het Vermoeden

Hinne Wagenaar

28 okt 2012 11:30

IKON • 29 min

Predikant Hinne Wagenaar bouwt in Jorwert samen met anderen een Nijkleaster, een nieuw klooster.

Predikant Hinne Wagenaar (1962) bouwt in Jorwert samen met anderen een Nijkleaster, een nieuw klooster. Wagenaars heilige tekst komt uit Matteüs 17, over de verheerlijking op de berg. Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst.

header-hetvermoeden Het Vermoeden >