Hoog Water

Varik

Ma 24 feb 20:30

BNNVARA • 51 min

Toen februari 1995 duidelijk werd dat de dijken in het rivierengebied het zouden houden en het waterpeil in de rivieren begon te zakken, mochten de 250.000 geëvacueerde bewoners terug naar hun huizen.

Toen begin februari 1995 duidelijk werd dat de dijken in het rivierengebied het zouden houden en het waterpeil in de rivieren langzaam begon te zakken, mochten de 250.000 geëvacueerde bewoners terug naar hun huizen. Voor velen van hen zou het pas in de periode na de evacuatie duidelijk worden hoe groot de impact van de bijna-ramp op hun leven was geweest. Zoals voor de getroffen veehouders. die massaal in verzet kwamen tegen de in hun ogen veel te karige schadevergoeding. Maar ook de natuurbeschermers, die zich eerder hadden verzet tegen de dijkverzwaring, betalen een hoge prijs: ze worden bedreigd vanwege hun verzet. De dreiging van een dijkdoorbraak is niet iets uit het verleden. Het Waterschap in het gebied is volop bezig met nieuwe plannen om de dijken opnieuw te versterken en ze bestendig te maken voor nog hogere waterstanden.

Hoog water / Credits: Rijkswaterstaat / Henri Cormont Hoog Water >