Jacobine

Beperkt de Bijbel mijn vrijheid?

20 nov 2016 17:10

NCRV • 26 min

Veel normen en waarden waar onze cultuur en samenleving van uitgaan, zijn ontleend aan de Bijbel. Maar is de Bijbel voor iedereen een bevrijdend boek of sluit dit eeuwenoude boek juist mensen uit?

Veel normen en waarden waar onze cultuur en samenleving van uitgaan, zijn ontleend aan de Bijbel, het heilige schrift voor christenen. Maar is de Bijbel voor iedereen een bevrijdend boek of sluit dit eeuwenoude boek juist mensen uit? Stevo Akkerman, journalist en columnist van dagblad Trouw en Janneke Stegeman, Theoloog des vaderlands, verschillen van mening. Akkerman groeide op in de vrijgemaakt gereformeerde kerk (GKv), in de loop van zijn leven veranderde zijn godsbeeld aanzienlijk. Hij ervaart de voorschriften van de Bijbel nu als vrijheidsbeperkend. Stegeman is oud-testamenticus en kreeg door het bestuderen van de Bijbel steeds meer een beeld van God die op bevrijding uit is voor iedereen.

Jacobine Jacobine >