MO Doc

Jihad, tegen wie

21 nov 2015 12:20

Moslim Omroep • 31 min

Onder de noemer MO Doc brengt de Moslim Omroep verdiepende documentaires waarin relevante thema's uitvoerig worden behandeld. Het woord 'Jihad' is geworteld in de islamitische cultuur.

Onder de noemer MO Doc brengt de Moslim Omroep verdiepende documentaires waarin relevante thema's uitvoerig worden behandeld. Dit keer de eerste aflevering van een tweeluik over de vraag tegen wie de Jihad gericht is. Jihad is een woord dat diep is geworteld in de islamitische cultuur. In onze huidige tijden is deze Arabische term wereldwijd letterlijk overgenomen. De oorspronkelijke betekenis van dit woord is volgens veel moslimgeleerden: zich inspannen om iets te bereiken, hier in deze wereld of in het hiernamaals. Wegens de conflicten tussen met name het islamitische Oosten en het christelijke Westen betekent het woord nu meer: vechten en oorlog voeren. In alle opzichten is dit woord synoniem geworden voor terrorisme. In deze tweedelige documentatie behandelen we de verhalen rondom de zogenaamde jihadisten en hun beweegredenen om strijd in oorlogsgebieden te gaan voeren. Hoe verklaren ze wat ze doen en tegen wie voeren ze eigenlijk een zogenaamde jihad?

De Moslim Omroep zendt elke week een documentaire uit. MO Doc >