Karl Barth - Gods vrolijke verzetsstrijder

Karl Barth - Gods vrolijke verzetsstrijder

Ma 8 apr 00:20

EO • 59 min

Deze documentaire schetst het leven van de protestantse theoloog Karl Barth (1886-1968). De theoloog die geen discussie uit de weg ging en voor tijdgenoten een moreel kompas was.

Deze documentaire schetst het leven van de protestantse theoloog Karl Barth (1886-1968). Voor de een is deze Zwitser de kerkvader van de 20e eeuw, die grote invloed had op de samenwerking tussen kerken, zoals de oprichting van de Wereldraad van Kerken 70 jaar geleden. Voor de ander is Karl Barth een rebel die de machtigen van de wereld voortdurend provoceerde. Peter Reichenbach zoekt in deze film naar de stem van Karl Barth zelf. De theoloog die geen discussie uit de weg ging, voor tijdgenoten een moreel kompas was en wiens sterfdag dit jaar vijftig jaar geleden is.

barth Karl Barth - Gods vrolijke verzetsstrijder >