ZvK Kerkdienst (TV)

Kerk in het China van de Olympische Spelen

22 jun 2008 11:00

ZvK • 59 min

Aandacht voor de kerk in China.

Aandacht voor de kerk in China. Juist in de komende maanden naar de Olympische Spelen zal er een wereldwijde focus zijn op China en de positie van de kerken en de godsdienstvrijheid. In de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde in Den Haag staat elke zondag het Evangelie centraal. De kerk is er in de eerste plaats voor Chinezen uit de wijde omgeving van Den Haag. Met nadruk op de tweede generatie met tweetalige kerkdiensten (Kantonees-Nederlands) en met een gastvrij welkom voor niet-Chinese vrienden. Voorganger van de gemeente is dominee Choi Wai Hung. De leden van de gemeente voelen zich verbonden met medegelovigen in China. Centraal in de kerkdienst staat het bijbelwoord 'We moeten vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt'. In de uitwerking wordt een relatie gelegd met de sportieve prestaties in Beijing, maar ook de term 'vastberaden' wordt gehanteerd als een speciale bemoediging naar de gelovigen die overal ter wereld vanwege hun geloof worden vervolgd. Meer tolerantie naar huiskerken. Met het oog op de komende Olympische Spelen is een bezoek gebracht aan verschillende kerken in China. Er zijn beelden te zien van christenen in China die kerkdiensten thuis beleggen onder het mom van familiebijeenkomsten. Er is een ontmoeting met Chen Rongliang, de vrouw van ds. Zhang, die nu al geruime tijd in de gevangenis zit. Verder zijn er beelden te zien van een Bijbelschool, verscholen op het platteland, en zijn er gesprekken met huiskerkleiders in de grote steden. Ds. Yuan On Lam is leider van een huiskerkgemeente in een miljoenenstad in de provincie Shandong. 'De overheid is steeds meer tolerant naar de huiskerken, je kunt zeggen dat er nu meer tolerantie is dan tien jaar geleden en tien jaar geleden was het al beter dan tien jaar daarvoor. In onze kerk hebben wij elke ochtend een gebedsgroep en dan bidden wij voor ons land, de kerken en nu ook voor een goed verloop van de Olympische Spelen en voor de verworven maatschappelijke rust in China.'

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >