ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst Aalten

27 mei 2012 10:10

ZvK • 50 min

Ds. Arjan Hilbers gaat voor in een televisiedienst over zending vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Aalten.

Kerkdienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Aalten ds. Arjan Hilbers en Rik Bikker. Thema: Soms snap je er niets van. 'Pinksteren kun je zien als het geboortefeest van de kerk,' zegt ds. Arjan Hilbers. 'Het gebeurde ruim tweeduizend jaar geleden in Jeruzalem en je kunt zeggen dat het vandaag nog steeds gebeurt: op veel plekken in deze wereld komen er elke dag nieuwe kerken bij. In stedelijke gebieden in het Westen, maar ook in de verre binnenlanden van Afrika en in bijvoorbeeld Indonesië. De Geest werk nog steeds.' Hilbers gaat voor in een televisiedienst over zending vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Aalten. 'De nieuwe kerken die dagelijks in de wereld gesticht worden, noemen we zendingskerken,' vertelt Hilbers. 'Ik ben sinds een aantal jaren betrokken bij het zendingswerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken en ik vind het prachtig om te zien dat het werk van Gods Geest wereldwijd nog steeds actueel is. Soms snap je er niets van, maar de Geest is op veel plekken aan het werk en het is mooi om te zien dat er nog steeds nieuwe kerken ontstaan.' Ds. Rik Bikker is plaatselijk predikant in Aalten. 'Rond Pinksteren besteden wij altijd aandacht aan zending,' zegt hij. 'Als kerkelijke gemeente proberen wij onze verbondenheid te tonen met het werk van de zending dat op verschillende plekken in de wereld plaatsvindt. Dit jaar organiseren wij een fietspuzzeltocht in de omgeving van Aalten, waarbij we het werk van de zending voor jong en oud op een creatieve manier onder de aandacht brengen. Wij hopen daarmee te bereiken dat mensen goed geïnformeerd zijn en dat er betrokkenheid is door gebed en financiele steun. Dit jaar leggen wij de focus op het zendingswerk op het Indonesische eiland Sulawesi.' Het Christelijk Koor Testify o.l.v. Marco Heusinkveld werkt muzikaal mee aan de feestelijke pinksterdienst. Dennis Weelink speelt op de piano, Wim Mak op het orgel en Henk Houwers op de bugel.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >