ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hardenberg-Baalder

6 dec 2009 10:55

ZvK • 63 min

Ds. Adrian Verbree laat in zijn preek zien wie Jezus nu eigenlijk wás en ís.

'Hij is ten tonele gevoerd als revolutionair, maar ook als pacifist. Hij is beschreven als iemand die de schijnwerpers zocht, maar ook als iemand die het allemaal overkwam.' Ds. Adrian Verbree laat in zijn preek zien wie Jezus nu eigenlijk wás en ís. 'Er is amper iemand te noemen over wie zoveel beelden in omloop zijn als over Jezus,' vertelt Verbree. 'De een noemt hem mens, de ander Zoon van God. Ook kun je vandaag de dag over Hem horen spreken als over die bijzonder sympathieke man die het allemaal zo goed met ons voorheeft, die zo diepgaand in ons is geïnteresseerd. Wat we ook zeggen, het zal langs de meetlat van de Bijbel moeten worden gelegd.' Dat doet Verbree dan ook in een preek met als tekst Johannes 3 vers 36: 'Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.' Welke Jezus komt uit die toets naar voren? Liturgie: Welkom. Votum en zegengroet. Zingen Psalm 84: 1, 2. Gebed. Zingen Psalm 146: 1, 3, 7, 8. Lezen Openbaring 22: 12-21. Solozang Fred Sollie Gereformeerd Kerkboek 78: 1-4. Lezen: Johannes 3: 36. Preek. Zingen Psalm 2: 3, 4. Gedicht Marina Veurink. Gebed. Collecte. Slotzang Gereformeerd Kerkboek 76: 1, 2. Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >