ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Westerkerk Amersfoort

21 aug 2011 12:00

ZvK • 59 min

Ds. Gerrit Gunnink probeert antwoord te geven op de vraag wat God je te bieden heeft in een dienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Westerkerk in Amersfoort.

Wat heeft God je te bieden? In deze dienst is het thema: Wat heeft God je te bieden? Voorganger is ds. Gerrit Gunnink. Muzikale medewerking door het Blazersensemble van de Westerkerk o.l.v. Harry van Wijk, Marcel van der Lugt (piano) en Fred Zwagers (orgel). Hoe komt het, dat 2000 jaar na de geboorte van Jezus nog steeds miljoenen mensen in Hem geloven; op Hem vertrouwen? Wat heb je aan Hem? Een gelovige krijgt net zo goed te maken met pijn en ziekte als een ongelovige. Een christen kan het moeilijker hebben dan een niet-christen. Kan net zo goed een ongeluk krijgen. Maar wat maakt Jezus dan nog steeds zo speciaal? Wat is zijn geheim? Mis je wat, als je Hem misloopt? Wat heeft Hij jou te bieden? Liturgie. Welkom. Zingen: Psalm 121: 1 Groet. Zingen: Gezang 168 Stel mijn vertrouwen (GK). Zingen: Lied 457 Heilig, heilig, heilig (LvdK). Zingen: Gezang 171 Wees stil voor het aangezicht van God (GK). Gebed. Zingen: Gezang 171 Wees stil want de heerlijkheid van God (GK). Bijbellezing Mattheus 11 vers 25 - 30. Verkondiging: Wat heeft God je te bieden. Zingen: Gezang 141 Dankt, dankt nu allen God (GK). Geloofsbelijdenis. Zingen: Gezang 161 Heer, U bent mijn leven (GK). Gebed. Collecte. Zingen: Lied 456 Zegen ons Algoede (LvdK). Zegen. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek (GK) en het Liedboek voor de Kerken (LvdK).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >