ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

4 dec 2005 11:00

ZvK • 58 min

Voorganger: ds. Hans Slotman. Thema: Licht in de duisternis.

Voorganger: ds. Hans Slotman. Thema: Licht in de duisternis. Medewerking: Henk Ophof, orgel. Kopertrio: Henk Kampjes, trompet, Jenneke de Jonge, hoorn en Maarten Heres, trombone o.l.v. Henk Ophof. Jongenskoor Dalfsen. Jeugdkoor Vocalise. Orde van dienst: Jongenskoor Dalfsen Christ, whose glory fills the skies. Votum en groet. Samenzang: Psalm 84: 1 en 6 (GK). Gebed voor de prediking Schriftlezing: Lucas 1: 5-7; 8-13; 24-25. Samenzang: Gezang 8: 1 (GK). Schriftlezing: Lucas 1: 68-79. Samenzang: Gezang 8: 4 (GK). Woordverkondiging n.a.v. Lucas 1: 78 - 79. Samenzang: Gezang 50: 1, 4, 5 en 6 (NG). Geloofsbelijdenis. Samenzang: Gezang 2: 1 en 5 (GK). Collecte. Jeugdkoor Vocalise Jezus zegt: blijf niet alleen. Samenzang: Gezang 169: 4, 5 en 6 (LvdK). Zegen. Jongenskoor Dalfsen The people that in darkness sat. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek (GK), de bundel Negentig Gezangen (NG) en het Liedboek voor de Kerken (LvdK).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >