ZvK Kerkdienst (TV)

Thema tv-dienst 'Hard werken én dankbaar zijn'

11 nov 2012 11:30

ZvK • 60 min

'Hard werken én dankbaar zijn'. Thema tv-dienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hoek.

'Hard werken én dankbaar zijn'. Thema tv-dienst. Vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hoek. Hoek/Hilversum. 'Als je het druk hebt met werken, ligt het voor de hand dat je kijkt wat je beter en efficiënter kunt doen', vertelt ds. Johan Harmanny van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hoek (Zeeuws Vlaanderen). 'Maar als je je leven echt wilt verbeteren, begin je niet bij jezelf, maar kijk je eerst wie er recht heeft op jouw dankbaarheid.' Een kerkdienst waarin het gaat over de vraag wie je dankbaar bent. 'Koning Nebukadnessar is een leider van wereldniveau geweest', zegt Harmanny. 'Zijn invloed op zijn tijd was enorm. Hij was van niemand afhankelijk: er was geen mens met meer macht dan hij. Waar hij wilde kon hij gunsten uitdelen. Hij had weinig aanleiding om te zoeken wie er recht had op zijn dankbaarheid. Toch komt deze leider tot de ontdekking dat een ondankbaar mens zomaar zijn menselijkheid kan verliezen. Hij ontdekt hoe hij door dankbaar te zijn meer wint dan hij ooit kan verliezen. Van die ontdekking stelt hij de wereld op de hoogte.' Eeuwen later omschrijft Jezus de ontdekking van Nebukadnessar met andere woorden. Harmanny: 'Hij zegt: 'Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.' Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt?' Afhankelijkheid en dankbaarheid spelen in de landbouw een belangrijke rol. Twee leden van de gemeente die bezig zijn met de oogst, vertellen hoe hard werken en dankbaarheid voor hen alles met elkaar te maken hebben. Liturgie: Votum en groet. Psalm 98 'Zingt nu een nieuw lied voor de Here'. Gebed. Gezang 176b 'Wij kiezen voor de vrijheid'. Bijbellezing Daniël 3 vers 31 t/m 4 vers 34. Psalm 147 'Lof zij de Heer, goed is het leven'. Preek. Liedboek voor de Kerken Gezang 21 'Alles wat adem heeft love de Here'. Gebed. Collecte. Zingen Psalm 146 'Zalig hij die in dit leven'. Gezang 141 'Dankt, dankt nu allen God'. Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >