ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst: Nederlands Gereformeerde Kerk Ede

12 dec 2010 11:00

ZvK • 59 min

Kerkdienst in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Ede. Thema: God werd kind.

'God houdt van kinderen. God wérd zelfs een kind!', zegt ds. Peter Sinia van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Ede. Vandaag is het feest omdat er deze ochtend verschillende kinderen mogen worden gedoopt. Dit gebeurt in deze dienst. 'We dopen deze kinderen, omdat we mogen geloven dat God van kinderen houdt. En dat geloven we graag', zegt ds. Sinia. 'Het is óók feest omdat het adventstijd is en we toeleven naar het feest van de geboorte van Jezus Christus. Want God werd zelf een kind! Maar is het niet dwaas om dat te geloven? Wie wil nu een kind aanbidden als God? En wat zegt dat dan over God, dat Hij kind werd? En wat kan dat voor ons betekenen?' Sinia staat daar in deze televisiedienst bij stil. De samenzang in de uitzending wordt afwisselend begeleid door orgel en door een van de combo's die de kerk rijk is. Het Bijbelgedeelte uit Lucas 1 vers 26-38 wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). In deze dienst klinken liederen uit verschillende tradities, die te vinden zijn in het Liedboek voor de kerken, in de Opwekkingsbundel, maar ook liederen die komen uit Taizé en Iona. Liturgie: -Welkom. -Gezang 301 Wij moeten Gode zingen. -Votum en groet. Medley van: Psalm 8:1, 2 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven en Opwekking 70: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. -Kinderverhaal. -Kinderlied Wie gaf de regenboog zijn kleuren? -Gebed. -Doop. -Medley van: Gezang 150: In den beginne was het woord en Opwekking 556: Prijst God die ons het leven geeft. -Schriftlezing: Lucas 1 vers 26-38. -Preek. -Opwekking 533: Eén klein kind. -Dank- en voorbede. -Medley van: Gezang 122: Kom tot ons, de wereld wacht en Taizé 2: Wait for the Lord. -Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >