ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst Nederlands Gereformeerde Kerk Zeewolde

6 mrt 2011 11:00

ZvK • 59 min

God wil jou met raad en daad bijstaan. Deze bemoedigende boodschap geeft voorganger ds. Kees de Groot mee.

God wil jou met raad en daad bijstaan. Deze bemoedigende boodschap geeft voorganger ds. Kees de Groot mee. De Groot gebruikt bij zijn verkondiging over dit thema de Bijbelwoorden uit Psalm 32 waar God zegt: 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Veel liederen en psalmen zingen over Gods leiding', vertelt De Groot. 'Toch is het niet zo gemakkelijk Gods leiding concreet in het leven op te merken. Het is soms best lastig om te zien en te benoemen hoe God in het leven van ons mensen aanwezig is.' De leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Zeewolde denken samen een jaar lang na over het thema Wandelen met God. Enkelen van hen zullen vertellen hoe zij in hun wandel met God concreet Zijn leiding hebben opgemerkt. Ds. Kees de Groot zal op zijn beurt vanuit Psalm 32 licht werpen op de manier waarop God ons leven wil leiden. De Nederlands Gereformeerde Kerk begon ruim 25 jaar geleden met een eerste bijeenkomst in het nieuwe Zeewolde. Anno 2011 telt de kerkelijke gemeente ruim 550 leden. Vier jaar geleden werd op een centrale plek aan een doorgangsroute Het Kruispunt gebouwd. Hier worden door de week veel kerkelijke activiteiten gehouden en komt de gemeente op zondag bij elkaar. Liturgie: Welkom. Zingen Psalm 68: 7. Stil gebed, votum en groet. Zingen Gezang 255: 1 (Liedboek v/d Kerken.) Leefregels. Zingen Gezang 463: 1, 2 en 5 (Liedboek v/d Kerken). Gebed. Woord voor de kinderen en Opwekking voor Kids 224. Collecten. Lezen Psalm 32, aansluitend zingen Psalm 32: 1, 3 en 4. Martine Bunschoten zingt Psalm 139. Verkondiging over Psalm 32: 8; God wil jou met raad en daad bijstaan! Zingen. Opwekking 429, 687 en 123. Gebed. Gezang 21: 3, 4 en 7 (Liedboek v/d Kerken). Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >