ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst Spakenburg-Zuid

25 mrt 2012 11:30

ZvK • 1 uur en 1 min

Vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Spakenburg-Zuid met ds. Kees Mewe. Thema: Laat me niet alleen!

Kerkdienst van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Spakenburg-Zuid Ds. Kees Mewe. Thema: Laat me niet alleen! - Mattheüs 26:36-46 'Wordt u in uw directe omgeving met leed geconfronteerd?' vraagt ds. Kees Mewe. 'Veel mensen lijden in deze wereld. Hoe gaat u daarmee om? Wat doet het met u?' Op deze vragen gaat ds. Mewe in tijdens een dienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Spakenburg-Zuid. 'Mensen zoeken in hun nood naar steun. Ze roepen om hulp', zegt ds. Mewe. 'Ook de Zoon van God leed. Hoe ging Híj daarmee om? In de nood waarin Hij verkeerde zocht Hij steun. Hij vond die niet bij mensen. Zelfs niet bij zijn intimi. Hij riep tot zijn Vader in de hemel om hulp. Maar Hij kreeg niet wat Hij vroeg, Hij werd alleen gelaten. De Here Jezus is er vreselijk diep onderdoor gegaan. Waarom moest dat nu zo? Wat betekent zijn lijden voor ons?' Mewe is blij dat hij met de gemeente en via de tv over deze vragen in de tijd voor Pasen mag nadenken en daarbij het lijden van onze Verlosser Jezus Christus mag overdenken. 'We willen onze blijdschap en ontroering niet alleen delen in de verkondiging van het evangelie, maar ook in de bijbellezing, de liederen die we zingen en de gebeden die we uitspreken. Wat zou het mooi zijn als we samen stil gezet worden bij wat God aan de mensen heeft gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. Dat het ons diep mag raken dat God daarin zijn liefde voor ons laat blijken. God wil u en ons deze zekerheid geven: Ik laat u nooit alleen! Bij Hem hebben we toekomst. Ja zelfs: uitzicht op de mooiste dingen. Het zou geweldig zijn als ieder van ons na de dienst tegen zichzelf en tegen andere mensen zou kunnen zeggen: dankzij de Here Jezus is God altijd bij me!' Frits Duinkerken begeleidt de samenzang op het orgel, Yvonne Kantebeen op fluit. Verder speelt een koperensemble mee onder leiding van Eva de Graaf-Folkersma. Liturgie: Muzikale introductie. Welkom. Votum en zegengroet, Zingen: Psalm 42: 1, 5. Gebed. Bijbellezing: Matteus 26 vers 36-46. Zingen: LvdK 180: 1, 4, 7. Verkondiging. Zingen: LvdK 178: 1, 5, 8. Kinderen zingen: Johannes 3: 16 uit E&R 76. Uitspreken geloofsbelijdenis van de apostelen. Gebed. Collecte. Zingen: LvdK 189: 1, 2, 4 Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >