ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Amersfoort-West

16 nov 2008 10:55

ZvK • 1 uur en 3 min

Voorganger: ds. Gerrit Gunnink. Medewerking door het blazersensemble van de Westerkerk o.l.v. Harry van Wijk.

Voorganger: ds. Gerrit Gunnink. Medewerking door het blazersensemble van de Westerkerk o.l.v. Harry van Wijk. Marcel van der Lugt, piano. Fred Zwagers, orgel. Liturgie. Welkom. Zingen: Psalm 121: 1. Groet. Zingen: Gezang 168 Stel mijn vertrouwen (GK). Zingen: Lied 457 Heilig, heilig, heilig (LvdK). Zingen: Gezang 171 Wees stil voor het aangezicht van God (GK). Gebed. Zingen: Gezang 171 Wees stil want de heerlijkheid van God (GK). Bijbellezing Mattheus 11 vers 25-30. Verkondiging Wat heeft God je te bieden. Zingen: Gezang 141 Dankt, dankt nu allen God (GK). Geloofsbelijdenis. Zingen: Gezang 161 Heer, U bent mijn leven (GK). Gebed. Collecte. Zingen: Lied 456 Zegen ons Algoede (LvdK). Zegen. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek (GK) en het Liedboek voor de Kerken (LvdK).

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >