ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Arnhem

8 mrt 2009 11:00

ZvK • 55 min

Voorganger: ds. Jan de Haan. Aan de dienst wordt meegewerkt door de band Sing it out!

Voorganger: ds. Jan de Haan. Aan de dienst wordt meegewerkt door de band Sing it out! Liturgie: Welkom. Samenzang In de hemel is de Heer. Belijdenis van afhankelijkheid en zegengroet. Samenzang Wees stil voor het aangezicht van God GK 171. Gebed. Introductiefilmpje thema. Schriftlezing Mattheus 16 vers 13-17. Verkondiging Wie is toch die Jezus? Samenzang Jezus vol liefde GK 164. Geloofsbelijdenis. Gebed door Gerrieke Wijma. Collecte t.b.v. kansarme jongeren in Zuid-Afrika. Samenzang Nog voordat je bestond Opw. 599. Samenzang Glorie aan God Opw. 354. Zegen. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek (GK) en de Opwekkingsbundel (Opw.). Na afloop is er gelegenheid om met leden van de gemeente in Arnhem na te praten via telefoonnummer 035-6727373. Van de kerkdienst is de tekst van de preek à EUR 3,- en de dvd à EUR 20,- te bestellen door overmaking op giro 241035 ten name van Evomedia, Zeewolde. Vermeld de uitzenddatum, televisiedienst en uw postcode en huisnummer. Voor meer info zie de website.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >