ZvK Kerkdienst (TV)

Leiden

10 mei 2009 11:00

ZvK • 58 min

Voorganger is ds. Arie de Snoo. Cantorij van de gemeente o.l.v. Geerten van de Wetering. Annelies Rebel, hobo. Hieke Visser, trompet. Harmen Trimp, orgel. Geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Voorganger is ds. Arie de Snoo. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij van de gemeente o.l.v. Geerten van de Wetering. Annelies Rebel, hobo. Hieke Visser, trompet. Harmen Trimp, orgel. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. 4 mei, de dag waarop we stilstaan bij wie in de oorlog of daarna hun leven hebben gegeven. 5 mei, Bevrijdingsdag. En 10 mei, de dag waarop de Tweede Wereldoorlog begon. Je moet over de 70 zijn om de bezetting bewust te hebben meegemaakt. Wie van ons weet wat het is om je vrijheid kwijt te zijn? Oorlogen kennen we van de tv. Ook dan kan het heel dichtbij komen. Maar één enkele klik op je afstandsbediening en het is weer heel ver weg. Ja, voor óns. Niet voor wie er middenin zitten. Gemeentelid Petra Joosse vertelt wat het voor haar betekent. Door haar werk is ze regelmatig in oorlogsgebieden: Congo, Oeganda, Afghanistan. Uit haar verhaal is één ding duidelijk: oorlog is nog volop actueel en wat een sporen laat een oorlog na. In de bijbel kom je déze uitspraak van God tegen, dat er een tijd komt dat geen mens meer zal weten wat oorlog is: 'Oorlog? Waar heb je het over?' Zou dat echt zo zijn? Liturgie: Vertrouwen en groet. Zingen: Ps. 67:1 en 2 (m.m.v. cantorij). Gebed. Zingen: LvdK 285: 1, 2, 4. Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5. Preek. Zingen: LvdK 23 (m.m.v. cantorij en instrumentalisten). Lezen van de wet (versie Luiten). Zingen: Ps. 119: 40. Gebed en gezongen Onze Vader (NBV). Collecte (Medair). Zingen: LvdK 477: 1. Zegen. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en het Gereformeerd Kerkboek.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >