ZvK Kerkdienst (TV)

Kerkdienst van Zendtijd voor Kerken vanuit Evangelisch Centrum De Schuilplaats in Ede

2 jan 2010 11:00

ZvK • 59 min

Thema: De liefde van Christus dringt ons. Voorganger: Aart de Goede.

'Wat drijft je om elke zondag naar de kerk te gaan of om lid te zijn van een kerkelijke gemeente? Wat drijft je om als christen uit te delen aan anderen?', vraagt Aart de Goede, voorganger van gemeente De Schuilplaats in Ede. 'Het zijn legitieme vragen met een eenvoudig Bijbelwoord als antwoord: De liefde van Christus dringt ons!' De Goede geeft nader uitleg hierover. 'Wij zijn een evangelische gemeente in Ede met ongeveer 850 leden', vertelt De Goede. 'Ons gebouw staat op een belangrijk kruispunt in Ede en dat is niet toevallig. We willen graag dat mensen uit Ede ons goed kunnen vinden en makkelijk kunnen binnenlopen. Onze samenkomsten en activiteiten zijn toegankelijk en erop gericht Jezus Christus beter te leren kennen en te doen wat Hij ons geleerd heeft. Daarom is ons motto: Luisteren naar wat Jezus zegt, doen wat Jezus zegt. Binnen onze gemeente is er vrijheid en ruimte om jezelf te zijn en is er plek voor iedereen. Met elkaar voelen wij ons een gezin van God. Een gezin waarin we voor elkaar zorgen, van elkaar leren en samen Jezus navolgen.' De kerkdiensten worden gekenmerkt door muziek, dans, creatieve uitingen en de verkondiging van Gods Woord. Er is een optreden van de dansgroep uit de gemeente en schilderes Anja Winkel legt een verbinding tussen de verkondiging en schilderkunst. De muziek wordt verzorgd door de Praisegroep van de Schuilplaats onder leiding van Berry de Snoo. Aart de Goede staat stil bij de bijbelwoorden uit de tweede brief van Paulus aan Korintië hoofdstuk 5 vers 14: Want de liefde van Christus dringt ons. Liturgie. Zingen: Opwekking 618 Jezus hoop van de volken. Welkom. Zingen: Opwekking 643 Dit is de dag die u mij geeft. Dans door jongeren Say so. Interview met schilderes Anja Winkel. Zingen: Praise the Lord. Schriftlezing: Jesaja 55 vers 1-9. Verkondiging De liefde van Christus dringt ons. Sololied Turned door zanger Berry de Snoo en Praiseband. Zingen: Ik verlang naar U. Gebed en slotwoorden door Aart de Goede. Zingen: How he loves us.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >